Press

Luxury (Romania)

Gavin Brown: Luxul de a fi propriul tău stăpân

Cu o carieră în continuă dezvoltare, ambiția l-a condus pe Gavin către noi domenii, descoperindu-și mereu alte laturi ale abilităților sale creatoare, însă rămânând un personaj modest și recunoscător pentru toate șansele care i-au fost
oferite. Prin culorile puternice și punctele contrastante, operele sale transcend statutul de simple picturi, devenind povești întinse pe o singură pagină.

Gavin Brown: The luxury of being your own master

With a career in the growing ambition led to Gavin on new challenges, and always revealing other sides of his creative skills, but character remains a modest and grateful for all opportunities that have been
offered. The bright colors and contrasting points, his works transcend the status of simple pictures, stories become spread on a single page. [via Google translator!]


 

Leave a reply

Fields marked with * are required